Framtidsmuseet

Skolbesök

OBS. För närvarande tar vi inte emot skolklasser. Vi arbetar på att hitta en lösning för detta längre fram.